April 30, 2010

Sifat Berkira

Kita hidup di dunia ini jangan kira diri kita sendiri sahaja. Kita jaga juga kepentingan orang lain. Semua kehidupan perlu pada pertolongan orang lain. Orang yang ditolong pula harus peka kepada hakikat bahawa tangan yang memberi itu adalah lebih unggul dari tangan yang menerima.